وثیقه اجاره ای برای زندانی

وثیقه اجاره ای برای زندانی- سند اجاره ای برای زندانی- وثیقه گذاشتن برای آزادی زندانی

سلام خدمت بازدید کنندگان سایت

امیدواریم در این گروه بتوانیم با کمک همکاران و لطف ایزد منان گره گشای کار شما بوده باشیم و قدم خیری در جهت آزادی زندانیانی

که نیاز به وثیقه دارند برداریم.

وثیقه اجاره ای برای زندانی درکرج_اجاره سند برای وثیقه زندانی

021-66682117

 

وثیقه گذار برای دادگاه-وثیقه برای ضمانت زندانی

 

وثیقه اجاره ای برای ضمانت در دادگاه_

 

وثیقه اجاره ای برای دادگاه کرج

 

اجاره وثیقه برای زندانی _وثیقه گذار برای دادگاه کرج.

تماس ازطریق واتس اپ با شماره

اجاره وثیقه برای زندانی در کرج

جهت اجاره وثیقه برای زندانی و اجاره وثیقه زندانی در کرج با سند ملکی شش دانگ معتبر برای استفاده در دادگاه و دادسرا

گروه مشاور حقوقی رستا در کوتاهترین زمان ممکن آماده انجام خدمات می باشد.

اجاره سند برای وثیقه زندانی به منظور ضمانت در دادگاه و دادسرا برای کسانی انجام میشود

که در دادگاه و دادسرا نیاز به وثیقه گذار دارند.وثیقه برای ضمانت زندانی با سند ملکی انجام میشود پذیرش

وثیقه ازسوی مراجع قضایی می باشد.

وثیقه اجاره ای برای دادگاه کرج پروسه زمانی 48ساعته را طی خواهد کرد

و وثیقه اجاره ای برای زندانی در تهران در24 ساعت انجام خواهد شد.معرفی وثیقه گذار برای دادگاه

کرج از سوی گروه حقوقی رستا با ارائه سند ملکی شش دانگ و تک برگ صورت خواهد گرفت.

وثیقه گذار برای دادگاه

وثیقه گذار در دادگاه برای ضمانت زندانی به همراه نماینده ای از دفتر رستا و خانواده در شعبه  مدنظرجهت

اجاره وثیقه متهم حاضر میشوند.و پس از تایید سند از طرف مقام قضایی دستور کارشناسی ملک را دریافت خواهند کرد.

وثیقه اجاره ای برای دادگاه کرج

جهت اجاره سند برای وثیقه در دادگاه کرج لازم می باشد،یک روز قبل از حضور در دادگاه با مراجعه حضوری

به دفتر جهت عقد قرارداد اجاره سند برای وثیقه زندانی حاضر شوید.

وثیقه اجاره ای برای زندانی

زمانی که از وثیقه گذاشتن در دادگاه و دادسرا صحبت به میان می آید

به این معنی می باشدکه،شخصی که وثیقه متهم را فراهم می نماید

نزد بازپرس و یا دادیار ضمانت می نماید که متهم تمامی جلسات دادگاه خود را .

تا روشن شدن پرونده و رفع اتهام شرکت می نماید.

چنانچه غیر از این باشد شخصی که برای زندانی وثیقه گذاشته است باید متهم را تحویل بدهد و سند خود را آزاد نماید.

 

سند اجاره ای برای زندانی

سند اجاره ای جهت زندانی شیراز-وثیقه اجاره ای جهت زندانی کرج

قرار داد اجاره سند برای وثیقه زندانیسند اجاره ای در کرمانتهیه سند برای زندانی-اجاره سند برای

زندانی مشهد.

جهت مشاوره برای سند اجاره ای در خصوص آزادی زندانی با شماره

09196348092

09196348094

 

و در خصوص اجاره فیش حقوقی برای دادگاه با شماره

09196348093

تماس حاصل فرمایید.

قیمت اجاره سند برای زندانی

با توجه به ارزش سند ملکی و مبلغ درخواستی وثیقه برای زندانی محاسبه میشود،

که با توجه به سند تهران و شهرستان بودن بین 10 تا15 درصد کل مبلغ وثیقه اخذ میگردد.

سند برای زندانی در شیراز در صورت آزاد نبودن اسناد بازداشتی موجود در شیراز

نزدیک ترین شهرستان به شیراز جهت ارائه وثیقه به دادگاه معرفی میشود.

اجاره وثیقه برای زندانی و معرفی وثیقه گذار در دادگاه کرمان و عقد قرارداد اجاره سند برای ضمانت زندانی الزامی

می باشد.

خانواده هایی که درخواست سند اجاره ای برای وثیقه زندانی خود دارند،

تعیین زمان جلسه حضوری در دفتر الزامی می باشد.

تا اتهام-مبلغ وثیقه-دادسرا و شعبه را بصورت دقیق برای مشاوران ما مطرح نمایند.

تا ما بتوانیم با توجه به شرایط زندانی و وثیقه خواسته شده از سوی

مقام قضایی بهترین خدمات را جهت آزادی زندانی به شما ارائه بدهیم.

ذکر این نکته ضروری می باشد

 1. عزیزانی که نیاز به تهیه سند برای وثیقه  زندانی خود دارند،باید این موضوع را مدنظر قرار بدهند که گول

درصدهای پایین و هزینه های کم اجاره سند از سوی سند گذاران را نخورند.

 1. قرارداد اجاره سند برای اخذ وثیقه از سوی دفتر و خانواده الزامی می باشد.
 2. جهت ارائه سند به دادگاه و دادسرا سند ملکی شش دانگ نیاز می باشد که هیچ گونه بدهی به هیچ شخص

حقیقی و یا حقوقی نداشته باشد.

وثیقه گذاشتن برای آزادی زندانی به منظور ضمانت آزادی متهم دردادگاه و دادسرا می باشد.

جهت ضمانت زندانی برای آزادی از زندان مراحلی باید طی گردد،از جمله:
 • تشخیص مقام قضایی بر نوع اتهام و میزان خسارت وارد شده به بزه دیده(شاکی)
 • در صورت تایید از سوی دادیار و یا بازپرس پرونده صدور قرار وثیقه برای متهم
 • وثیقه گذاشتن برای زندانی بمنظور آزادی به میزان خسارتی که وارد کرده است بستگی دارد.
 • معرفی سند ملکی به شعبه و بازداشت سند بعنوان وثیقه ضمانت آزادی زندانی

خدماتی که گروه حقوقی رستا در خصوص وثیقه گذاشتن برای آزادی زندانی ارائه می دهد شامل:

اجاره سند برای آزادی زندانی

سند اجاره ای جهت وثیقه زندانی

سند اجاره ای برای وثیقه دادگاه تعزیرات

سند اجاره ای برای ضمانت رفع ممنوع الخروجی

سند اجاره ای برای حسن انجام کار

وثیقه برای دادگاه و دادسرا

وثیقه اجاره ای برای زندانی در تهران

وثیقه گذار برای دادگاه

فروش سند برای وثیقه زندانی

تلفن تماس با مشاوران ما در گروه رستا

021-66682117————————09196348094

وثیقه گذاشتن برای آزادی زندانی

به سند ملکی شش دانگی که برای آزادی زندانی در دادگاه و دادسرا معرفی می گردد،”وثیقه برای دادگاه” گفته میشود.

اما اگر خانواده ای این وثیقه را اجاره کرده باشد زمان بازداشت سند برای زندانی به مدت یکسال می باشد.

و پس از آن متهم یا تبرئه شده و نامه آزادی وثیقه را دریافت خواهد نمود و یا جهت  تمدید با گروه حقوقی رستا قرار دادی را امضا خواهد کرد.

معرفی سند گذار برای وثیقه زندانی

معرفی سند از 200میلیون تومان تا 2میلیارد تومان توسط وثیقه گذارن گروه رستا جهت وثیقه برای دادگاه و انجام کار در کوتاهترین زمان ممکن.

شرط معرفی اسناد معتبر و دارای کارشناسی دریافت ضمانت های معتبر از خانواده می باشد،

تا هر دو طرف به بهترین شکل کار خود را به پایان برسانند.

قوانین ضبط وثیقه برای دادگاه

وثیقه گذاشتن برای آزادی زندانی

سند ملکی برای وثیقه زندانی

سند اجاره ای برای زندانی

وثیقه اجاره ای برای زندانی

اجاره سند برای دادگاه

قرار وثیقه چیست؟وچه زمانی صادر میشود؟

زمانی که جرمی انجام میگیرد چه شاکی خصوصی داشته باشد و چه (شاکی نداشته باشد و توسط دادسرا نماینده جامعه

باشد)در مورد جرم ارتکابی تحقیقاتی انجام میگیرد تا مشخص شود مجرم کیست؟

به این مرحله “مرحله مقدماتی” می گویند.

که اغلب توسط بازپرس و دادیار انجام میشود.

معمولا در این مرحله دادیار و یا بازپرس باید تصمیماتی را در مورد مجرم و جرم ارتکابی اتخاذ کند

این تصمیمات در اصطلاح حقوقی “قرار” نامیده میشود،که مهم ترین و رایج ترین آن برای متهمان “قرار وثیقه” می باشد.

اموالی که میتوانند بعنوان وثیقه گذاشتن برای آزادی زندانی استفاده شوند؟

براساس ماد 217 قانون آیین دادرسی کیفری اموال زیر میوانند بعنوان وثیقه استفاده شوند…

 1. وجه نقد
 2. ضمانت نامه بانکی
 3. مال منقول
 4. مال غیرمنقول

در بین موارد فوق مال غیر منقول بیش تر ازتمامی موارد مورد پذیرش مقام قضایی بعنوان وثیقه زندانی می باشد.

چون سند ملکی معرفی شده نزد مقام قضایی برای وثیقه توسط اداره ثبت اسناد و املاک توقیف میگردد،

اما مال منقول باید تمام و کمال در توقیف مقام قضایی درآید.

قوانین ضبط وثیقه برای دادگاه توسط کارشناس رسمی دادگستری

تایید ارزش مال معرفی شده به عنوان وثیقه زندانی بر عهده کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

چنانچه پس از تایید کارشناس مال معرفی شده به میزان وثیقه درخواستی باشد بازپرس پرونده آن را بعنوان وثیقه می پذیرد.

نکاتی درباره وثیقه

 1. همانطور که می دانید یکی از اهداف صدور وثیقه تامین خسارت بزه دیده می باشد

(شخصی که از طرف متهم به او خسارت وارد شده است)به همین دلیل میزان وثیقه نباید از مقدار خسارت وارد شده کمتر باشد.

 1. وثیقه گذار بعد از مدتی می تواند مال معرفی شده بعنوان وثیقه را عوض کند،

مثلا به جای سند زمین،سند خانه یا آپارتمان باصلاح دید مقام قضایی جایگزین وثیقه قبلی شود.

 ارزیابی سند ملکی برای دادگاه،سند برای وثیقه زندانی

قاضی بعنوان شخصی که به پرونده ها رسیدگی میکند و رای عادلانه صادر میکند.

بیشتر از هر شخصی به علم حقوق آگاه است.اما در برخی موارد مانند،

صدور قرار وثیقه برای زندانی جهت ارزیابی سند معرفی شده برای وثیقه زندانی به کمک یک شخص متخصص نیاز دارد به این شخص متخصص”کارشناس رسمی دادگستری” گفته میشود.

چون خدمات ارائه شده توسط گروه رستا در خصوص اجاره سند برای دادگاه و سند برای وثیقه زندانی می باشد،

ما در خصوص کارشناس ملک صحبت خواهیم کرد…

 

ارائه سند ملکی جهت وثیقه گذاشتن برای آزادی زندانی

ارزیابی سند ملکی برای دادگاه

توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام میگیرد.و ارزیابی وثیقه برای زندانی را با توجه به سند و ملک موجود انجام میدهد.

کارشناس رسمی دادگستری به شخصی گفته میشود که بصورت تخصصی در دادگستری درباره موضوعی اعلام نظر میکند.

ارزیابی سند ملکی برای دادگاه

ارزیابی سند توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین قیمت میشود،سند ارائه شده برای وثیقه زندانی در دادگاه نباید

در رهن بانک باشد شش دانگ بوده و فاقد بدهی به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد.

اجاره سند برای دادگاه

موضوعی می باشد، که به آزادی متهمین با قرار وثیقه مربوط میشود.بدین صورت که مقام قضایی

جهت ضمانت آزادی متهم از دادگاه و یا دادسرا قرار وثیقه صادر می نماید.

طی این صدور قرار وثیقه متهم موظف می شود سند ملکی را بعنوان ضمانت آزادی نزد شعبه مربوط معرفی نماید.

پس از معرفی سند ملکی به مقام قضایی،وی دستور کارشناسی سند را داده و پس از تایید ارزش ملک توسط کارشناس سند

در اداره ثبت اسناد بازداشت خواهد شد.

 

تلفن تماس28423694-021

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *