وثیقه اجاره ای

 • وثیقه برای زندانی

  ارائه وثیقه ‌جهت‌ ضمانت ‌آزادی ‌زندانی از دادگاه و دادسرا
  اجاره ‌سند از طریق‌ سند گذاران گروه مشاور حقوقی رستا
  با اسناد ملکی معتبر در کوتاهترین‌ زمان ‌ممکن

  09196348093

  021-66682117

  سند اجاره ای برای زندانی تعزیرات
 • نیاز به فیش حقوقی اجاره ای ‌دارید؟

  فیش‌حقوقی ‌اجاره‌‌ای ‌جهت ‌ضمانت ‌آزادی‌
  زندانی‌ از دادگاه و دادسرا
  قیمت‌ فیش‌ حقوقی ‌اجاره‌ای ‌برای ‌دادگاه

  09197377804

  فیش حقوقی جهت ضمانت در دادگاه و دادسرا
 • به ‌دنبال ‌وثیقه‌ اجاره‌ای ‌برای ‌زندانی ‌خود هستید؟

  برای ‌آزادی‌ عزیزخود ‌به ‌دنبال ‌سند اجاره‌ای(وثیقه)‌هستید؟
  با ما تماس بگیرید!
  ارائه وثیقه -اجاره سند معتبر به همراه مشاوره حقوقی
  زیر نظر مجربترین کارشناسان.

  کسب درآمد ازطریق سند ملکی

مشاوره‌ جهت ‌اجاره ‌سند برای وثیقه زندانی

وثیقه برای زندانی

سند اجاره‌ای برای وثیقه زندانی از دادگاه و دادسرا

021-66682117

09196348093

بررسی

بررسی‌ پرونده ‌متهمانی‌ که ‌برای‌ آنها

“قرار وثیقه”صادر ‌شده‌ است،و نیاز

به‌ سند اجاره ای جهت‌ ضمانت ‌در دادگاه‌ و‌ دادسرا

جهت ‌آزادی‌ خود دارند.

مشاوره ‌توسط‌‌ کارشناسان

ارزیابی‌ پرونده ‌و دریافت‌ اطلاعات ‌درخصوص‌ جرم‌ ارتکابی ‌متهم

توضیح ‌شرایط ‌اجاره‌سند برای وثیقه مورد درخواست

توسط کارشناسان‌ گروه‌ رستا

ارائه ‌سند و وثیقه زندانی

ارائه‌ سند برای وثیقه زندانی به‌ همراه ‌نماینده ‌دفتر

و صاحب ‌سند در دادگاه و دادسرا جهت ‌

‌ دریافت‌ نامه‌ کارشناسی ‌و انجام مابقی امور مربوط

‌به بازداشت‌ سند و آزادی ‌متهم

۴قدم ‌ساده‌ از ‌اجاره ‌سند جهت وثیقه
تا ‌آزادی ‌زندانی

مراحل‌‌ دریافت
سند اجاره ای جهت وثیقه
برای ‌آزادی ‌زندانی
‌بسیار ‌ساده ‌است!

021-66682117

09196348093

مشاوره جهت اجاره وثیقه

۱) ما در خصوص پرونده شما صحبت میکنیم

در ابتدای امر٬ ما در خصوص پرونده شما با هم مذاکره میکنیم و از شما اطلاعات دریافت میکنیم.

کلیه اطلاعات مورد نیاز جهت نحوه اجاره سند برای زندانی شما بررسی خواهد شد.

۲) محاسبات و بررسی ها صورت می‌گیرد.

کارشناسان ما در خصوص‌پرونده‌ای‌که‌نیاز به وثیقه‌دارد، بررسی ها و محاسبات مورد نیاز را انجام می‌‌دهند.

سپس برای شما پیشنهادات متفاوتی را با توجه به شرایط پرداخت و میزان‌قراروثیقه٬ آماده ارائه می‌کنند.

وثیقه اجاره ای برای زندانی

۳) شما پیشنهادات ما را دریافت می‌کنید

اسناد اجاره‌ای که متناسب با پرونده شما آماده شده است به شما ارائه می‌شود.

سپس شما پیشنهادات را بررسی می‌کنید و وثیقه‌ای را که برای شما مناسب است را انتخاب می‌کنید.

۴) پس از توافق، وثیقه ارائه ‌می‌شود.

بعد از شنیدن‌شرایط اجاره‌سند و اخذ تصمیم نهایی٬ تصمیم خود را به ما اعلام می‌دارید.

پس از تایید و عقد قرارداد٬ مالک به همراه سند برای ارائه وثیقه حاضر می‌شود.

ضمانت آزادی زندانی با وثیقه

نیاز به وثیقه با سند ملکی شش دانگ برای آزادی زندانی خود دارید؟
با ما تماس بگیرید.

چرا ما؟

شماره های تماس جهت وثیقه برای زندانی:

021-66682117

09196348092

09196348093

× شروع چت با کارشناسان ما