نوشته‌ها

تهیه وثیقه برای زندانی

تهیه وثیقه برای زندانی جهت ضمانت در دادگاه و دادسرا

ضمانت دادگاه با وثیقه جهت آزادی زندانی

اجاره سند برای وثیقه زندانی _ اجاره وثیقه برای دادگاه _ اجاره فیش حقوقی جهت ضمانت زندانی

 

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد
وقتی دستی را به یاری می گیری،
بدان که دست دیگرت در دست خداست…

 

وثیقه خود را از ما بخواهید

021-66682117

 

مشاوران گروه رستا خداوند را شاکر هستند که توانسته اند تا به این لحظه با اجاره سند و وثیقه برای زندانیان

و همچنین اجاره فیش حقوقی جهت کفالت زندانی موجب آزادی زندانیان با قرار وثیقه و کفالت بشوند.

هدف این مجموعه ضمانت دادگاه با وثیقه جهت آزادی زندانیان می باشد، این وثیقه ها برای ضمانت اشخاصی استفاده میشود که خودشان سند ملکی قابل ارائه جهت وثیقه زندانی را در دادگاه و دادسرا ندارند.

خدمت دیگری که در گروه رستا ارائه میشود اجاره فیش حقوقی جهت کفالت زندانی در دادسرا میباشد.

 

تلفن های تماس جهت ضمانت دادگاه با وثیقه 

تهیه وثیقه برای زندانی

 

ممکن است سوالات مطرح شده در زیر برای برخی از عزیزانی که نیاز به تهیه وثیقه برای زندانی خود دارند بوجود بیایید.

آیا تودیع وثیقه جهت ضمانت دادگاه به معنی متهم شدن شما می باشد؟

وقتی پلیس شخصی را از بازداشت آزاد می کند ،اما آنها متهم نشده اند و تحقیقات در حال انجام است،

آن شخص ممکن است با قرار وثیقه آزاد شود. این بدان معناست که آنها وظیفه قانونی دارند

تا متهم را در تاریخ و ساعتی که در اختیارشان قرار داده شده به کلانتری بازگردانند.

چه مدت پلیس میتواند اتهام شما را بررسی کند؟

پلیس می تواند شما را تا 24 ساعت نگه دارد قبل از اینکه مجبور شود شما را به جرم متهم کند یا آزاد کند.

وقتی ضمانت دادگاه با وثیقه کسی را تعهد می کنید،آیا شما مسئول هستید؟

برای اقدامات متهم شما مسئولیت کیفری نخواهید داشت،اما شما مسئولیت مدنی خواهید داشت.

به عنوان ضامن وثیقه برای زندانی برای حضور متهم در هر تاریخ در دادگاه مسئولیت دارید.

اگر آنها در دادگاه حاضر نشوند ،شما مسئول کمک به قانونگذار هستید،تا کمک کنید متهم به دادگاه یا زندان برگردد.