اجاره فیش حقوقی برای دادگاه جهت ضمانت آزادی زندانی

فیش حقوقی برای کفالت زندانی

انجام امور مربوط به کفالت زندانی با فیش حقوقی اجاره ای

اجاره فیش حقوقی برای آزادی زندانی

اجاره فیش حقوقی برای دادگاه زندانی

فیش حقوقی اجاره برای ضمانت زندانی

فیش حقوقی برای آزادی زندانی

فیش گذار برای دادگاه

اجاره فیش حقوقی برای ضمانت آزادی زندانی

نمونه قرارداد فیش حقوقی برای دادگاه

تلفن تماس

09196348093

09197377804

فیش حقوقی اجاره ای کرج

برای آزادی زندانی در کرج و ضمانت زندانی با فیش حقوقی در دادسرا و دادگاه کرج

اجاره فیش حقوقی در تهران

اجاره فیش حقوقی برای آزادی زندانی در تهران و ضمانت زندانی با فیش حقوقی در دادسرا و دادگاه تهران

فیش حقوقی اجاره ای در قم

فیش گذار برای زندانی قم و ضمانت ازادی زندانی در دادگاه قم

 • فیش حقوقی جهت کفالت زندانی خود را از ما بخواهید.
 • انجام آزادی زندانی با فیش حقوقی در دادگاه با کوتاهترین زمان ممکن
 • ارائه فیش حقوقی برای زندانی در تمامی شهرها و شهرستانها.
 • اجاره فیش حقوقی برای زندانی
 • فیش اجاره ای برای زندانی در تهران

دریافت خدمات در خصوص فیش حقوقی اجاره ای

خانواده هایی که برای آزادی متهم خود نیاز به اجاره فیش حقوقی دارند،با تماس با تلفن های داخل این آگهی میتوانند با مشاوران ما تماس گرفته، و در خصوص اتهام،دادگاه،دادسرا و شعبه ای که در آن نیاز به فیش حقوقی دارند اطاعات لازم را به مشاوران مابدهند.

پس از با توجه به مبلغ فیش حقوقی درخواستی از سوی مقام قضایی از قیمت فیش حقوقی اجاره ای جهت ضمانت در دادگاه مطلع گردند.

ودرآخر با توجه به شرایظ مطرح شده از سوی فیش گذار اگر توافق انجام کار صورت گرفت فیش حقوقی مورد نظر جهت ضمانت زندانی در دادگاه ارائه گردد.

نوشته‌ها

فیش حقوقی،سند،وثیقه اجاره ای

فیش حقوقی،سند،وثیقه اجاره ای جهت ضمانت آزادی زندانی

وثیقه به دارایی منقول و غیرمنقولی گفته میشود که جهت ضمانت آزادی زندانی در دادگاه و دادسرا برای آزادی موقت متهم

سپرده میشود.

جهت کفالت زندانی ازفیش حقوقی جهت آزادی زندانی در دادگاه و دادسرا استفاده میشود.

هزینه اجاره سند جهت وثیقه زندانی براساس میزان وثیقه درخواستی خانواده ها تعیین میشود.

فیش حقوقی اجاره ای جهت کفالت زندانی در دادگاه و دادسرا در سریع ترین زمان ممکن.

اجاره سند برای وثیقه زندانی

قیمت اجاره سند جهت ضمانت در دادگاه و دادسرا

نمونه قرارداد اجاره سند جهت ضمانت آزادی زندانی

فیش حقوقی اجاره ای در تهران

تلفن تماس جهت اجاره وثیقه و ضمانت آزادی زندانی
09196348094
09196348092

سند گذار جهت دادگاه و ضمانت آزادی زندانی

وثیقه گذار جهت دادسرا و ضمانت آزادی زندانی

فیش حقوقی اجاره ای برای دادسرا

فیش گذار جهت دادگاه و دادسرا

اجاره فیش حقوقی جهت زندانی در تهران

ضمانت آزادی زندانی با وثیقه

ضمانت آزادی زندانی با فیش حقوقی

گروه ما با هدف ضمانت آزادی زندانی به امراجاره سند و فیش حقوقی پرداخته است.

ضمانت آزادی زندانی در تهران و سایر شهرها و شهرستان های کشور در کوتاهترین زمان ممکن

عقد قرار داد یکساله اجاره سند و وثیقه و ضمانت آزادی زندانی با گروه ، و معرفی اسناد ملکی معتبر و شش دانگ

قرار داد فیش حقوقی اجاره ای و ضمانت آزادی زندانی در تهران و کرج

جهت تسریع در انجام کار فیش حقوقی،سند،وثیقه اجاره ای بهتر می باشد یک رئز قبل جهت عقد قرار داد نزد گروه حاضر شوید.

فیش حقوقی،سند،وثیقه اجاره ای

برای خانواده هایی می باشد که خودشان سند ملکی و یاکارمند جهت ضمانت آزادی زندانی در اختیار ندارند و به همین خاطر

به اجاره سند و فیش حقوقی نیاز دارند.

سند اجاره ای جهت ضمانت رفع ممنوع الخروجی

اجاره وثیقه برای زندانی تعزیرات

وثیقه اجاره ای جهت ضمانت حسن انجام کار و تعهدات پیمانکاران موجود می باشد.

 

فیش حقوقی معتبر

ارائه ضامن دادسرا با فیش حقوقی معتبر جهت آزادی زندانی

-فیش گذار برای ضامن دادسرا
قیمت اجاره فیش حقوقی برای زندانی
-کفیل با فیش حقوقی
-فیش حقوقی اجاره ای برای ضامن دادسرا

اگر بدنبال ضامن جهت دادسرا و دادگاه خود هستید، گروه و خدمات ما را دنبال کند.

اجاره فیش حقوقی_ضامن دادسرا برای خانواده هایی که نیاز به فیش حقوقی دارند در کوتاهترین زمان ممکن

فقط کافیست با مشاوران ما تماس گرفته و زمانی را جهت تنظیم قرار داد اجاره فیش حقوقی تعیین نمایید.

تلفن تماس جهت هماهنگی ضامن دادسرا

09196348093

021-66682117

ضامن دادسرا ضمانت متهم را برعهده میگیرد به این صورت که هر زمان قاضی و یا بازپرس متهم را احضار کرد و متهم از رسیدگی به پرونده امتناع کرد کفیل متهم را تحویل میدهد.

 • اجاره فیش حقوقی برای ضمانت دادسرا
 • قیمت اجاره سند برای دادگاه
 • ضامن فیش حقوقی برای دادسرا
 • فیش حقوقی اجاره ای برای ضامن دادسرا
 • فیش گذار برای دادسرا
 • نیاز به فیش حقوقی برای زندانی
 • ضامن دادسرا با فیش حقوقی
 • قرارداد اجاره فیش حقوقی

فیش حقوقی جهت ضامن دادسرا تا زمان مختومه شدن پرونده کفالت متهم را برعهده میگیرد.

هزینه دریافتی جهت فیش حقوقی برای ضامن دادسرا با توجه به میزان کفالت_اتهام و شعبه مربوطه تعیین میگردد.

زیرا برخی از دادگاهها و دادسراها شرایط خاصی را برای پذیرش کفیل تعیین مینمایند که این موجب افزایش هزینه معرفی ضامن دادسرا میشود.

علاوه بر موارد ذکر شده هزینه فیش حقوقی معتبر جهت ضامن دادسرا قیمتی مشخص دارد،که با توجه به آن کفالت متهم صورت میگیرد.

خانواده های گرامی جهت تسریع در انجام کفالت متهمتان بهتر است یک روز قبل از معرفی کفیل در دفتر حاضر شوید و مدارک مربوط به اجاره فیش حقوقی از جمله عقد قرارداد اجاره فیش حقوقی برای زندانی_
سفته جهت ضامن دادسرا و تعهدنامه های مربوط به فیش گذار را در دفتر تکمیل فرمایید.

فیش حقوقی برای وثیقه

استفاده از فیش حقوقی برای وثیقه زندانی در دادگاه و دادسرا بجای سند ملکی برای وثیقه زندانی

معرفی کفیل جهت آزادی زندانی با فیش حقوقی در تهران و کرج

021-66682117

کفیل جهت وثیقه چیست؟

کفیل جهت آزادی زندانی برای ضمانت در صورت نداشتن قرار وثیقه ملکی ، استفاده از فیش حقوقی است که به

عنوان پول نقد یا دارایی برای اطمینان از حضور فرد دستگیر شده در کلیه جلسات دادگاه لازم است.

این ضمانت با فیش حقوقی بعنوان کفیل  تا زمان تکمیل شدن و مختومه شده پرونده به عنوان وثیقه

نزد مقام قضایی نگهداری می شود.

اجاره فیش حقوقی جهت معرفی کفیل برای آزادی زندانی در کوتاهترین زمان ممکن و استفاده از کفیل معتبر

کفیل جهت آزادی زندانی

 

اجاره فیش حقوقی برای زندانی

 چهار نوع وثیقه چیست؟

چهار نوع متداول وثیقه که برای تأمین آزادی متهم از زندان مورد استفاده قرار می گیرند،

عبارتند از: وجه نقد، سند ملکی ، سند خودرو و فیش حقوقی برای کفالت.

در صورت نیاز به کفیل جهت آزادی زندانی در دادگاه و دادسرا لازم می باشد یک روز قبل جهت اخذ ضمانت ها و عقد قرارداد

فیش حقوقی اجاره ای در دفتر گروه رستا حاضر شوید.

خانواده های گرامی به این نکته توجه داشته باشید چنانچه یک روز قبل درخواست خود جهت اجاره فیش حقوقی را با مشاوران ما مطرح نمایید و مراحل اجاره فیش حقوقی را انجام دهید روند کاری شما زمان بر نخواهد شد و متهمتان سریع تر آزاد خواهد شد.

سه نوع وثیقه متداول مورد استفاده جهت ضمانت در دادگاه (کفیل جهت آزادی زندانی)چیست؟

در بیشتر موارد،سه راه اصلی برای آزادی زندانی با وثیقه وجود دارد.

فیش حقوقی کارمندان جهت کفالت زندانی: نوع اول این وثیقه غالباً به مجرمین بار اول که به اتهامات غیر خشونت آمیز دستگیر شده اند ، اختصاص می یابد.

وثیقه وجه نقدی: راه دیگر برای آزادی از زندان بابت وثیقه پرداخت وجه نقد است ،که وثیقه نقدی نامیده میشود.

وثیقه سند ملکی: استفاده از سند ملکی برای ضمانت آزادی زندانی در دادگاه و دادسرا

قرار وثیقه فیش حقوقی و سند

سند اجاره ای و فیش حقوقی جز قرارهای تامین کیفری برای ضمانت آزادی زندانی از دادگاه و دادسرا می باشد.

ازاینکه ما را جهت آزادی زندانی خود انتخاب کرده اید متشکریم

اما در ابتدا لازم می باشد توضیح مختصری در خصوص سند اجاره ای و فیش حقوقی برای عزیزانی که

در این زمینه اطلاعاتی ندارند بدهیم…

سند اجاره ای و فیش حقوقی برای افرادی استفاده میشود که بنا بر اتهامی در بازداشت می باشند، و مقام قضایی به این خاطر که آنها بتوانند خارج از زندان به پرونده خود رسیدگی نمایند برایشان یکی از قرارهای تامین کیفری،معرفی سند ملکی بعنوان وثیقه و یا فیش حقوقی جهت کفالت زندانی را معرفی می نماید.

 

ساعت کاری دفتر شنبه (9الی 17)
 پنج شنبه (9الی 13)

021-66682117

تلفن های تماس جهت هماهنگی سند اجاره ای و فیش حقوقی
09196348092
09196348094

سند اجاره ای و فیش حقوقی برای خانواده هایی قابل استفاده می باشد که سند ملکی و یا کارمند با فیش حقوقی ندارند.

و می خواهند متهم خود را آزاد نمایند.

گروه حقوقی رستا فعال در زمینه اجاره سند و فیش حقوقی اجاره به کمک شما عزیران آمده است.

قرار وثیقه فیش حقوقی و سند در تهران_کرج و سایر شهرهای کشور در کوتاهترین زمان ممکن

خانواده هایی که به دنبال سند اجاره ای و فیش حقوقی برای ضمانت متهم خود می باشند باید به این نکته توجه کنند تا دام برخی افراد سودجو و غیرقابل اعتماد نیفتند و بتوانند متهم خود را آزاد نمایند.

ارائه سند اجاره ای جهت ضمانت در تعزیرات حکومتی

ارائه سند بعنوان ضمانت حسن انجام کار

اجاره سند برای ضمانت رفع ممنوع الخروجی

اجاره فیش حقوقی جهت کفالت زندانی

در گروه رستا با کمترین زمان انجام میگیرد.

کلیه مراحل اجاره قرار وثیقه فیش حقوقی و سند  پس از عقد قرارداد اجاره سند برای زندانی انجام میگیرد، و پس ازانجام مراحل کارشناسی تضامین مربوط به سند اجاره ای از خانواده های محترم دریافت میگردد.

 

فیش حقوقی و سند

تودیع فیش حقوقی و سند در کوتاهترین زمان ممکن 

معرفی فیش گذار و وثیقه گذار جهت ضمانت آزادی زندانی

فیش حقوقی و سند اجاره ای جهت کفالت و وثیقه زندانی

اجاره فیش حقوقی جهت کفالت زندانیانی که نیاز به کارمند با فیش حقوقی دارند و ارائه فیش گذار و وثیقه گذار همراه

با تودیع فیش حقوقی

اجاره سند بعنوان وثیقه جهت ضمانت آزادی زندانیانی که نیاز به سند دارند و خودشان سند مالکیت در اختیار ندارند

از طریق تودیع سند.

 

صحبت با مشاوران گروه حقوقی رستا از طریق شماره تلفن های 
در خصوص فیش گذار و وثیقه گذار
09196348094
09196348092
09196348093

با خیالی آسوده و در کوتاهترین زمان ممکن فیش گذار و وثیقه گذار خود را از گروه حقوقی رستا اجاره نمایید.

تودیع فیش حقوقی و سند جهت ضمانت آزادی زندانی-رفع ممنوع الخروجی-ضمانت حسن انجام کار و تعزیرات

معرفی فیش گذار با گواهی اشتغال به کار در دادگاه و دادسرا

معرفی وثیقه گذار با اسناد ملکی شش دانگ و معتبر در تهران و سایر شهرستانهای کشور

جهت تسریع در امر معرفی فیش گذار و وثیقه گذار بهتر می باشد خانواده ها یک روز قبل جهت عقد قرارداد اجاره سند در دفتر حاضر شوند.

فیش گذار و وثیقه گذار

از اجاره سند و بازداشت سند تا آزادی زندانی 48 ساعت کاری زمان لازم می باشد، که در حین انجام معرفی ضامن ها و کارشناسی و بازداشت سند انجام میشود. نیاز به فیش گذار و وثیقه گذار در دادگاه و دادسرا

فیش گذار پس از عقد قرارداد در دادسرا و دادگاه مربوطه حاضر خواهد شد و کار کفالت متهم را انجام میدهد،اما در

خصوص وثیقه گذار لازم است بدانید یک روز بعد از عقد قرار داد

در دادگاه و دادسرا مورد درخواست حاضر خواهد شد.

فیش گذار و وثیقه گذار در برخی  از اتهام ها توسط گروه رستا ارائه نمیشود از جمله : اجرای احکام (معرفی مال و یا رد مال)

سرقت_مواد مخدر چنانچه سابقه داشته باشد.

اجاره سند و معرفی فیش گذار و وثیقه گذار در خصوص زندانی تعزیرات_رفع ممنوع الخروجی و ضمانت حسن انجام کار انجام میشود.

 

فیش حقوقی جهت دادسرا

کمک به آزادی زندانیان و ارائه فیش حقوقی جهت دادسرا

فیش حقوقی اجاره ای خود را از گروه حقوقی رستا بخواهید

انجام کار در کوتاهترین زمان ممکن

جهت فیش حقوقی اجاره ای فقط کافیست با گروه مشاور حقوقی رستا تماس بگیرید:

09196348093

021-66682117

 

انجام کفالت زندانی در  با فیش حقوقی اجاره ای جهت آزادی زندانی

اجاره فیش حقوقی برای دادسرا / ارائه کفیل جهت کفالت زندانی / فیش حقوقی اجاره ای برای زندانی / قیمت فیش حقوقی اجاره ای /فیش گذار جهت ضمانت در دادسرا / نمونه قرارداد فیش حقوقی برای کفالت زندانی / فیش حقوقی اجاره ای در تهران / هزینه فیش حقوقی اجاره ای دادسرا .

اجاره فیش حقوقی برای زندانی

فیش حقوقی اجاره ای

در مواقعی از فیش حقوقی اجاره ای استفاده میشود که خانواده فرد کارمندی را نداشته باشند و به همین خاطر جهت کفالت

متهم خود فیش حقوقی اجاره می نمایند.

جهت ضمانت با فیش حقوقی اجاره ای نیاز به سفته به میزان قرار کفالت متهم می باشد.

تسویه جهت فیش حقوقی اجاره ای  پس از تایید فیش حقوقی توسط مقام قضایی انجام میگیرد.

و تا زمان مختومه شدن پرونده از این فیش حقوقی میتوانید استفاده کنید.

پس ازتایید شدن ارائه فیش حقوقی جهت کفالت زندانی ضامن فیش حقوقی دار نزد شعبه مربوطه با مدارک مربوط به ضمانت خویش آماده میشود،و کفالت متهم را بر عهده میگیرد.

خدمات دیگر گروه رستا علاوه بر فیش حقوقی اجاره ای در خصوص اجاره سند برای آزادی زندانی می باشد خانواده ها میتوانند از این اسناد اجاره ای جهت ضمانت رفع ممنوع الخروجی_ضمانت حسن انجام کار پیمانکاران_جهت زندانی تعزیرات نیز استفاده نمایند.

تلفن تماس جهت اجاره سند برای زندانی

09196348094

09196348093

 

 

فیش حقوقی جهت آزادی زندانی

گروه مشاور حقوقی رستا آماده ارائه فیش حقوقی جهت آزادی زندانی-معرفی کفیل برای دادسرا

تلفن تماس جهت اجاره سند برای زندانی: 09196348092_09196348094

تلفن تماس جهت معرفی کفیل برای دادسرا:

09196348093

021-66682117

 

پس از عقد قرارداد جهت معرفی کفیل برای دادسرا ضامن در شعبه مربوطه حاضر میگردد و کفالت متهم را انجام میدهد.

این ضمانت تا زمان مختومه شدن پرونده می باشد.اما در خصوص ضمانت زندانی با وثیقه قراردادها یکساله میباشند.

فیش حقوقی جهت آزادی زندانی:

اجاره فیش حقوقی برای تمامی شهرها و شهرستان های کشور در کوتاهترین زمان ممکن انجام میشود.

شرایط فیش حقوقی جهت معرفی کفیل برای دادسرا

معرفی ضامن و ارائه سفته به مبلغ قرارکفالت به کفیل از سوی خانواده جهت ضمانت فیش حقوقی ارائه شده

مراحل بازداشت سند برای وثیقه زندانی نسبت به معرفی کفیل برای دادسرا زمان بر تر می باشد و  در بازه زمانی

48ساعت کاری انجام میشود.

قیمت اجاره سند برای وثیقه زندانی به میزان وثیثقه درخواستی شما عزیزان بستگی دارد.

تسویه اجاره وثیقه برای زندانی پس از کارشناسی و حین بازداشت سند انجام میشود.

سند گذار جهت دادسرا-نیاز به فیش حقوقی جهت کفالت دادسرا-قرار وثیقه با فیش حقوقی– فیش گذار جهت آزادی زندانی- نمونه قرار داد اجاره سند برای وثیقه -سند اجاره ای برای ضمانت دادگاه-فروش سند برای وثیقه زندانی.

اجاره سند و فیش برای زندانی

اجاره سند و فیش برای دادگاه-ضامن جهت دادگاه و دادسرا خدماتی می باشد که گروه رستا ارائه می دهد.

 

تلفن تماس  اجاره سند و فیش حقوقی جهت کفالت

09196348092

09196348093

021-66682117

این خدمات شامل 

-فیش حقوقی اجاره ای جهت ضمانت زندانی

-ضامن جهت دادگاه و دادسرا

اجاره سند برای وثیقه زندانی

-وثیقه گذار برای دادگاه

-وثیقه اجاره ای برای ضامن زندانی

فروش سند برای وثیقه زندانی

-ضامن جهت دادگاه و دادسرا در تهران

-اجاره سند و فیش برای زندانی

اجاره فیش حقوقی برای آزادی زندانی

-ضامن برای آزادی زندانی تعزیرات

-ضامن جهت دادگاه و دادسرا در کرج

سند اجاره ای برای وثیقه زندانی تهران

 

ضامن جهت دادگاه و دادسرا

استفاده از سند ملکی اجاره ای شش دانگ و معتبر جهت وثیقه زندانی و ضمانت در دادگاه زمانی که شخصی خود سند شش دانگی نداشته باشد،به اجاره سند برای زندانی خود می پردازد.

سندی که اجاره می نمایند برای یکسال در اختیار خانواده زندانی قرار میگیرد که منجر به آزادی متهم میشود.

ضامن با وثیقه برای ضمانت در دادگاه

فروش سند برای وثیقه زندانی و اجاره سند برای دادگاه و دادسرا جهت آزادی زندانی

همچنین از این اسناد و وثیقه ها برای ضمانت زندانی در تعزیرات_ضمانت حسن انجام کار برای پیمانکاران-ضمانت اعسار نیز استفاده میشود.

اجاره سند و فیش برای زندانی

معرفی سند ملکی شش دانگ جهت آزادی زندانی با استفاده از وثیقه گذار برای دادگاه و دادسرا

اسناد ملکی خود را در کوتاهترین زمان ممکن برای وثیقه زندانیان از ما اجاره نمایید.

انجام کار اجاره وثیقه با سند گذاران معتبر در دادگاه و دادسرا

اجاره فیش حقوقی بازنشسته_کارمند رسمی_کارمند پیمانی جهت ضمانت در دادگاه و دادسرا

اجاره سند با اسناد ملکی شش دانگ جهت وثیقه زندانی تعزیرات

وثیقه اجاره ای برای ضمانت حسن انجام کار پیمانکاران در تهران-کرج-قم-اسلامشهر-کاشان و …

صحبت پایانی با توجه به ارزش سند ملکی و ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری هزینه دریافتی جهت اجاره یکساله وثیقه نمی تواند مبلغ پایینی باشد،پس اگر پیشنهاد قیمت پایین تر داشتید حتما سند معرفی شده جهت وثیقه زندانی را بررسی بنمایید.

کفالت زندانی

کفالت زندانی

فیش حقوقی اجاره ای

سند گذار جهت زندانی

قرارداد اجاره سند جهت وثیقه زندانی

فیش حقوقی جهت کفالت زندانی

شرایط فیش جقوقی جهت کفالت

فیش گذار برای کفالت دادگاه

فیش گذار جهت کفالت دادسرا

نیاز به فیش حقوقی

تلفن تماس  اجاره سند و فیش حقوقی جهت کفالت

09196348092

09196348093

021-66682117

علاوه بر فیش حقوفی جهت ضمانت زندانی و ارائه خدمات وثیقه و سند اجاره ای برای خانواده ها مکانپذیر می باشد.

اجاره فیش حقوقی برای زندانی تهران

فیش حقوقی جهت کفالت زندانی کرج

قیمت فیش حقوقی برای دادگاه

فیش گذار جهت کفالت زندانی اسلامشهر

فیش حقوقی جهت کفالت دادسرا

قرار وثیقه با فیش حقوقی

ضمانت زندانی در دادگاه و دادسرا برای زندانی

فیش گذار جهت ضمانت آزادی زندانی

کفالت چه افرادی در دادگاه و دادسرا برای زندانی پذیرفته میشود؟

با توجه با این سوال بازپرس کفالت شخصی را مورد تایید و پذیرش قرار می دهد که،موقعیت شغلی کفیل بصورتی باشد که

توانایی مالی وی برای بازپرس پرونده دچار تردید نشود.

فیش حقوقی جهت کفالت

کفیل جهت انجام پروسه کفالت در شعبه مربوطه باید درخواستی مبنی بر پذیرش کفالت متهم را مطرح کرده و این موضوع را مطرح نماید که در صورت احضار متهم توسط بازپرس پرونده متهم را در شعبه مربوطه حاضر مینماید.

چنانچه کفیل معرفی شده توسط متهم نزد بازپرس پرونده تایید نشود،متهم این حق را دارد که اعتراض کرده و دادستان پیگیر نظر بازپرس پرونده شود و نظر او را رد و یا تایید نماید.

جهت اجاره فیش حقوقی برای دادگاه و دادسرا در دفتر مشاور حقوقی ما لازم می باشد یک روز قبل از حضور در شعبه

جهت عقد قرار داد اجاره فیش حقوقی در دفتر حاضر شوید و مراحل اجاره فیش حقوقی خود را در دفتر طی نمایید.

 • معرفی دو نفر ضامن که ازآشنایان متهم باشند 
 • ارائه سفته به مبلغ قرار الزامی می باشد.
 • هزینه ایاب و ذهاب در ابتدای قرار داد اخذ میگردد.

زندانی خود را با وثیقه آزاد کنید

وثیقه و فیش حقوقی جهت ضمانت زندانی خود را از گروه مشاور حقوقی رستا بخواهید.

انجام بازداشت سند و فیش حقوقی در کوتاهترین زمان ممکن

تسویه پس از بازداشت سند و در انتهای کار آزادی زندانی با وثیقه و فیش حقوقی

استفاده از سند ملکی شش دانگ و معتبر جهت وثیقه زندانی

معرفی کفیل با فیش حقوقی و نامه اشتغال به کار جهت ضمانت آزادی زندانی در دادگاه و دادسرا

آزادی زندانی با وثیقه و فیش حقوقی را با خیالی آسوده به گروه رستا بسپارید.

 

آزادی متهم خود را به ما بسپارید

بازداشت سند و آزادی زندانی در کوتاهترین زمان ممکن

اجاره سند و وثیقه جهت ضمانت در دادگاه و دادسرا

وثیقه و فیش حقوقی جهت ضمانت در دادگاه و داسرا

تلفن تماس جهت اجاره سند برای وثیقه زندانی

 

09196348093

09196348092

021-66682117

وثیقه و فیش حقوقی جهت ضمانت

آزادی زندانی با وثیقه و فیش حقوقی

برای برخی از زندانیان که در مظان اتهام هستند قرار وثیقه و برخی دیگر قرار کفالت صادر میشود،که در مورد اول متهم

میتواند با معرفی سند ملکی شش دانگ آزاد شود.

و در مورد دوم متهم موظف به معرفی کفیل دارای فیش حقوقی می باشد تا بتواند آزاد شود.

 • مدت زمان اجاره فیش حقوقی و وثیقه برای زندانی یکساله می باشد.
 • هزینه دریافتی بابت اجاره سند و فیش حقوقی براساس مقدار ضمانت درخواستی شما محاسبه میگردد.
 • جهت آزادی زندانی با وثیقه و فیش حقوقی نیاز به معرفی ضامن معتبر می باشد.
 • آزادی زندانی با وثیقه و فیش حقوقی جهت ضمانت در دادگاه و داسرا

با توجه به ارزش ملک ها کسانی که نیاز به سند 100میلیونی دارند میتوانند با کمک وکیل خود قرار وثیقه را به

قرار کفالت تغییر داده و از فیش حقوقی استفاده نمایند.

از سند ملکی اجاره ای جهت

تعزیزات حکومتی برای وثیقه زندانی

ضمانت رفع ممنوع الخروجی برای دادگاه و دادسرا

اجاره وثیقه برای ضمانت حسن انجام کار استفاده میشود.

ضمانت با فیش حقوقی برای زندانی از 20میلیون الی 100میلیون تومان انجام میگیرد.