آزادی زندانی و کسب درآمد از سند اجاره ای-دعوت به همکاری از صاحبان سند

جهت↓

 

اجاره سند برای آزادی زندانی

کسب در آمد از سند ملکی

اجاره سند برای زندانی تعزیرات

اجاره سند برای ضمانت رفع ممنوع الخروجی

اجاره سند برای حسن انجام کار پیمانکاران

 

تعریف وثیقه برای دادگاه و دادسرا

در اصطلاح حقوقی وثیقه به دارایی منقول و غیرمنقولی گفته میشود که،

شخص متهم در قبال آزادی خود به مرجع قضایی معرفی می نماید.

 

کسب درآمد ازطریق سند ملکی

اجاره سند برای زندانی و کسب درآمد

 

قابل توجه ‌آن دسته ‌از صاحبان اسناد ملکی ‌شش دانگ، مسکونی،تجاری و باغات که به‌دنبال کسب درآمد راحت و حلال از اسناد خود هستند.

کسب در آمد از سند ملکی و کمک به افراد ضعیف و نیازمند.

گروه‌ مشاور حقوقی‌ رستا قصد دارد تا از طریق، اجاره ‌اسناد ملکیتان همراه‌ با عقد قرارداد بتواند در خصوص کسب درآمد برای شما عزیزان

و کمک به آزادی زندانیان با قرار وثیقه ‌قدمی‌خیرخواهانه ‌بردارد.

صاحبان سند ملکی‌ جهت ضمانت دادگاه در تهران-کرج-قم-قزوین-زنجان-اراک-همدان-اصفهان-فارس-رشت-ساری و تمامی‌شهرها و شهرستان های‌ کشورمان،

میتوانند از طریق سند خود به‌ کسب درآمد و روزی‌ حلال بپردازند، بعلاوه ‌این که‌ گره از مشکل هم نوع خود بازخواهند کرد.

 

تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر و تعیین مشاوره حضوری 

09196348094

 

این اطمینان خاطر را به‌ صاحبان سند میدهیم که گروه مشاوره‌ ما از بازداشت سند تا آزادی سند در کنار سند گذارانش میباشد.

از طریق اسناد ملکی خود به کسب درآمد بپردازید.

با اجاره سند خود کمکی به آزادی زندانی های با قرار وثیقه کرده باشید، تا علاوه بر دعای خیر بتوانید کسب روزی حلال نمایید.

 

و در آخر

قبل از عقد قرارداد وثیقه اجاره ای برای زندانی خانواده و اتهام مورد تایید مشاوران ما قرار میگیرند.

اجاره سند شما خیرین عزیز با دریافت ضمانت های معتبر در بازداشت زندانی که درخواست وثیقه از گروه ما کرده است،در خواهد آمد.

قراردادهای انجام شده به مدت یکسال میباشد،که پس از گذشت یکسال با خواست خانواده و رضایت صاحب سند ،قرار داد تمدید اجاره وثیقه نوشته میشود. در غیر اینصورت با مراجعه به شعبه درخواست رفع بازداشت سند داده میشود.