درباره گروه رستا و اجاره سند و وثیقه اجاره ای بر ای زندانی بدانید…

با سلام

گروه رستا فعالیت خود در زمینه سنداجاره ای برای آزادی زندانی و وثیقه اجاره ای برای ضمانت دادگاه را از سال 85 شروع کرده است، و تاکنون به کمک صاحبان اسناد ملکی و خداوند منان موفق شده است بیش از2500 زندانی را آزاد نماید.

هدف ما از تاسیس این موسسه در مرحله اول کمک به آزادی زندانیان مالی و غیر عمد نیازمند وثیقه میباشد و در مرحله بعدکسب درآمد برای صاحبان اسناد ملکی که نیاز مالی دارند ، و در آخر هم کسب اجر و ثواب این امر برای ما و مشاوران دلسوزمان میباشد.

زمینه دیگر فعالیت گروه در خصوص جذب سند گذاران برای کسب درآمد و جهت ضمانت زندانیان در دادگاه و دادسرا و وثیقه برای زندانی میباشد،که از صاحبان اسناد ملکی-شرکت و باغ دعوت به همکاری مینماییم.

همچنین گروه رستا در زمینه اجاره فیش حقوقی جهت کفالت زندانی نیز فعال میباشد، و از کارمندان با فیش حقوقی جهت ضمات کفالت زندانی دعوت به همکاری می نماید.

درباره گروه رستا

دارای کادر فعال و باتجربه خود در زمینه سند اجاره ای برای زندانی میتوانیم به خانواده های این عزیزان اطمینان بدهیم که زندانیشان در کمترین زمان ممکن میتواند، با بازداشت وثیقه از سوی ما به آزادی خود دست پیدا نماید.

فعالیت گروه در زمینه

نشانی دفتر رستا جهت وثیقه برای زندانی

تهران-سه راه آذری(شمشیری)-خیابان صبوری-مجمع تجاری رضوان(امام رضا)-طبقه همکف

پلاک333و422

شماره های تماس با مشاوران رستا در خصوص سند و وثیقه برای زندانی

09196348092

09196348093

09196348094

شماره های تماس با مشاوران رستا در خصوص فیش حقوقی

09197377804