نوشته‌ها

ضمانت برای آزادی زندانی

ضمانت برای آزادی زندانی با وثیقه و فیش حقوقی

وثیقه برای ضمانت زندانی

ضمانت زندانی بوسیله وثیقه (سند ملکی) و فیش حقوقی(کفالت)

قیمت اجاره سند برای وثیقه زندانی

هزینه سند و وثیقه برای زندانی

نیاز به سند و وثیقه برای زندانی

اجاره سند برای وثیقه زندانی

وثیقه برای ضمانت در دادسرا

فیش حقوقی جهت کفالت زندانی

معرفی سند و وثیقه برای زندانی

فیش حقوقی اجاره ای برای زندانی

قیمت فیش حقوقی جهت کفالت زندانی

سند و وثیقه برای زندانی

جهت ضمانت متهم نزد مقام قضایی استفاده میشود تا متهم بتواند خارج از زندان به پرونده خود رسیدگی نماید.

 

تلفن تماس جهت اجاره سند و فیش حقوقی
09196348093
09196348092

دریافت تضامین جهت سند و وثیقه برای زندانی

تضامین دریافتی از خانواده هایی که سند اجاره می نمایند باید بگونه ای باشد که نگرانی ها صاحب سند جهت وثیقه بازداشتی خود را کم کرده و معتبر باشد.

و پس از محکوم شدن متهم و یا احضار از سوی مقام قضایی متهم خود را معرفی نماید،که به وثیقه گذار دستور معرفی

متهم را می دهند و اگر غیر از این عمل شود سند و وثیقه برای زندانی  ضبط میشود.

سند و وثیقه برای زندانی

بهتر است قبل از اجاره سند برای وثیقه زندانی خود با مشاوران گروه رستا جهت تودیع وثیقه مشورت کنید،تا بتوانید در سریع ترین و بهترین زمان ممکن وثیقه مورد نظر خود را اجاره نمایید.

گروه رستا با هدف ضمانت آزادی زندانیان با قرار وثیقه و کمک به خانواده هایی که نیاز به سند دارند در کوتاهترین زمان ممکن روند آزادی متهم شما را پیگیری می نمایند.

ضمانت برای آزادی زندانی توسط گروه رستا با فیش حقوقی و سند ملکی شش دانگ جهت وثیقه زندانی در تهران و شهرستان های کشور.

وثیقه و فیش حقوقی معتبر را از ما بخواهید، تا زندانی خود را آزاد کنید.

اجاره فیش حقوقی و سند ملکی و آزادی زندانی در کوتاهترین زمان ممکن.