نوشته‌ها

ضمانت برای آزادی زندانی

ضمانت برای آزادی زندانی با وثیقه و فیش حقوقی

وثیقه برای ضمانت زندانی

ضمانت زندانی بوسیله وثیقه (سند ملکی) و فیش حقوقی(کفالت)

قیمت اجاره سند برای وثیقه زندانی

هزینه سند و وثیقه برای زندانی

نیاز به سند و وثیقه برای زندانی

اجاره سند برای وثیقه زندانی

وثیقه برای ضمانت در دادسرا

فیش حقوقی جهت کفالت زندانی

معرفی سند و وثیقه برای زندانی

فیش حقوقی اجاره ای برای زندانی

قیمت فیش حقوقی جهت کفالت زندانی

سند و وثیقه برای زندانی

جهت ضمانت متهم نزد مقام قضایی استفاده میشود تا متهم بتواند خارج از زندان به پرونده خود رسیدگی نماید.

 

تلفن تماس جهت اجاره سند و فیش حقوقی
09196348093
09196348092

دریافت تضامین جهت سند و وثیقه برای زندانی

تضامین دریافتی از خانواده هایی که سند اجاره می نمایند باید بگونه ای باشد که نگرانی ها صاحب سند جهت وثیقه بازداشتی خود را کم کرده و معتبر باشد.

و پس از محکوم شدن متهم و یا احضار از سوی مقام قضایی متهم خود را معرفی نماید،که به وثیقه گذار دستور معرفی

متهم را می دهند و اگر غیر از این عمل شود سند و وثیقه برای زندانی  ضبط میشود.

سند و وثیقه برای زندانی

بهتر است قبل از اجاره سند برای وثیقه زندانی خود با مشاوران گروه رستا جهت تودیع وثیقه مشورت کنید،تا بتوانید در سریع ترین و بهترین زمان ممکن وثیقه مورد نظر خود را اجاره نمایید.

گروه رستا با هدف ضمانت آزادی زندانیان با قرار وثیقه و کمک به خانواده هایی که نیاز به سند دارند در کوتاهترین زمان ممکن روند آزادی متهم شما را پیگیری می نمایند.

ضمانت برای آزادی زندانی توسط گروه رستا با فیش حقوقی و سند ملکی شش دانگ جهت وثیقه زندانی در تهران و شهرستان های کشور.

وثیقه و فیش حقوقی معتبر را از ما بخواهید، تا زندانی خود را آزاد کنید.

اجاره فیش حقوقی و سند ملکی و آزادی زندانی در کوتاهترین زمان ممکن.

دانستنی ها درباره وثیقه زندانی

دانستنی ها درباره وثیقه زندانی

سند ملکی جهت ضمانت دادگاه

تلفن تماس جهت اجاره سند برای وثیقه زندانی

 

09196348093

09196348092

021-66682117

تحقیقات مقدماتی و سند ملکی جهت ضمانت دادگاه:

هنگامی که جرمی اتفاق می افتد چه دارای شاکی خصوصی باشد،چه از سوی دادسرا و به نمایندگی از جامعه طرح شود

و جنبه عمومی داشته باشد در مورد آن جرم تحقیقاتی صورت می گیرد،که به آن “تحقیقات مقدماتی” گفته میشود.

انجام این تحقیقات توسط مقام قضایی دادیار و یا بازپرس انجام میگیرد تا بتواند تصمیماتی در مورد

دلایل اتهام و محاکمه متهم بگیرد،این اصطلاح حقوقی را “قرار” می نامند.

قرارهای تامین کیفری:

به این خاطر صادر میشوند که هر زمان نیاز بود به متهم دسترسی داشته باشند و از فرار و مخفی شدن متهم جلوگیری شود.

یکی از قرارهای تامبن کیفری “اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله“می باشد.که مربوط به خدماتی از جمله سند ملکی جهت ضمانت دادگاه می باشد

که ما در این سایت به شما عزیزان ارائه می دهیم.

چنانچه متهم به کفیل (فیش حقوقی برای آزادی) دسترسی نداشته باشد می تواند وثیقه( سند ملکی) معرفی نماید

و بازپرسی مکلف به قبول آن می باشد.

تلفن های تماس جهت مشاوره و استفاده از سند ملکی جهت ضمانت دادگاه 

 

09196348094

09196348092

 

سند ملکی جهت ضمانت دادگاه:

به این دلیل صادر میشود که بتوان خسارت مالی بزه دیده را جبران کرد و شامل وثیقه و کفالت برای زندانی می باشد.

وثیقه شامل: وجه نقد،ضمانت نامه بانکی،مال منقول و غیر منقول-سند ملکی جهت ضمانت دادگاه می باشد.

مال غیر منقول: در اکثر قرارهای کیفری تامین وثیقه برای زندانی مال غیر منقول مورد تایید مقام قضایی می باشد.

زیرا برای افراد سخت می باشد سرمایه خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی بگذارند.

مال منقول: شامل خودرو و وجه نقد می باشد،چنانچه از این اموال برای وثیقه زندانی استفاده شود توقیف میشود

و به همین خاطر سند ملکی جهت ضمانت دادگاه توسط متهم برای مقام قضایی کار مقبول تری می باشد.

به همین خاطر بهترین نوع وثیقه سند ملکی جهت ضمانت دادگاه برای آزادی زندانی می باشد.

مواردی که ذکر شد همگی دانستنی ها درباره وثیقه زندانی می باشد، و نیاز است تا در مورد آنها کمی اطلاع داشته باشیم و در زمان

نیاز بتوانیم بهترین تصمیم را بگیریم.